Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

  • 1Naplňujeme zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  • 126. červen 2013 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 124. červen 2014 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 1
  • 1
  • 1Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuálně

Etická komise uctila památku obětí komunismu

V neděli 26. června 2016 se uskutečnil pod záštitou Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 – 1989 Pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na čestném pohřebišti politických vězňů na hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, Mgr. Jiří Kaucký.

V pondělí 27. června 2016 uctil položením kytice člen Etické komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. památku obětí komunistického režimu u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Téhož dne odpoledne se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice Praha-Pankrác a Konfederace politických vězňů ČR pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů komunistického režimu v areálu pankrácké vazební věznice v Praze. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, Mgr. Jiří Kaucký, a místopředseda, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přidáno: 13.07.2016

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 10. května 2016 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Hořák Paní Marie Bruštíková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Ladislava Hošťálka Pan Jan Přiklopil, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za paní Hildegardu Přiklopilovou Paní Eva Straková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za Ing. Jaroslava Straku Ing. Ludmila Havránková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Jiřího Koutníka Pan Milan Sehnal s manželkou, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za pana Břetislava Dofka

Přidáno: 13.05.2016

Etická komise uctila památku obětí komunismu

V sobotu 7. května 2016 v 10.00 hodin dopoledne se pod záštitou Konfederace politických vězňů ČR uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu v areálu hřbitova u krematoria v Praze-Motole.

Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí komunismu její předseda, Mgr. Jiří Kaucký.

Přidáno: 13.05.2016