Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

  • 1Naplňujeme zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  • 126. červen 2013 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 124. červen 2014 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 1
  • 1
  • 1Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuálně

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2016 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnili její předseda Mgr. Jiří Kaucký a místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila památku obětí komunismu u památníku v Praze na Újezdě, 17. listopadu 2016 Etická komise uctila památku obětí komunismu u památníku v Praze na Újezdě, 17. listopadu 2016

Přidáno: 18.11.2016

Vláda volila dva nové členy Etické komise ČR – opětovně dala důvěru dosavadním osobnostem

Vláda ČR se na svém zasedání dne 13.09.2016 zabývala volbou členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na funkční období let 2017-2022. Materiál do vlády předložil ministr Jiří Dienstbier.

Vládní kabinet opětovně zvolil za členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na funkční období let 2017–2022 dosavadní členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, a to Mgr. Jiřího Kauckého a prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D.

Vláda vzala při volbě na vědomí, že jmenovaní jsou celospolečensky uznávanými odborníky, kteří se zabývají problematikou protikomunistického odboje jak z pohledu historického a společenského (prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. Ph.D.), tak legislativního (Mgr. Jiří Kaucký). Předsedou Etické komise byl opětovně zvolen Mgr. Jiří Kaucký.

Životopisy členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu jsou zveřejněny na stránkách Etické komise www.etickakomisecr.cz.

Přidáno: 04.10.2016

Etická komise uctila památku obětí komunismu

V neděli 26. června 2016 se uskutečnil pod záštitou Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 – 1989 Pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na čestném pohřebišti politických vězňů na hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, Mgr. Jiří Kaucký.

V pondělí 27. června 2016 uctil položením kytice člen Etické komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. památku obětí komunistického režimu u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Téhož dne odpoledne se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice Praha-Pankrác a Konfederace politických vězňů ČR pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů komunistického režimu v areálu pankrácké vazební věznice v Praze. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, Mgr. Jiří Kaucký, a místopředseda, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přidáno: 13.07.2016