Předseda vlády Sobotka nebude kontrasignovat rozhodnutí prezidenta Zemana jmenovat Karla Srpa členem Etické komise

Předseda vlády Bohuslav Sobotka obdržel minulý týden návrh prezidenta republiky Miloše Zemana na kontrasignaci jmenování pana Karla Srpa členem Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Zákon č. 262/2011 Sb. v této věci stanoví, že členem Etické komise může být pouze osoba „spolehlivá“. Přičemž podle uvedeného ustanovení „za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.“
Z veřejně dostupných zdrojů přitom vyplývá, že pan Karel Srp v letech 1979–1982 poskytoval informace Státní bezpečnosti a na desítkách schůzek předával STB řadu zpráv.

S ohledem na výše zmíněné ustanovení zákona proto pan Karel Srp nesplňuje zákonné předpoklady pro členství v Etické komisi.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se proto rozhodl návrhu na kontrasignaci nevyhovět. Dnes o svém rozhodnutí informoval prezidenta republiky Miloše Zemana.

„Jsem si vědom toho, že pan Karel Srp udělal hodně dobrých věcí pro nezávislou kulturu, bohužel ale udělal také hodně špatných věcí a dlouhodobě a intenzivně donášel STB. Proto nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby byl členem Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Návrhu kontrasignovat jeho členství nemohu vyhovět,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.