Aktuality


Přidáno: 17.03.2013

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý 22. ledna 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu...

Přidáno: 31.01.2013

Ohrazení předsedy Etické komise proti nepravdivým a nesprávným informacím zveřejněných v článku Lidových novin

Ohrazení proti nepravdivým a nesprávným informacím zveřejněných v článku Lidových novin ze dne 4. prosince 2012 a proti sdělování osobních údajů o osobách, jejichž zveřejnění bylo výslovně podmíněno.

Přidáno: 05.12.2012

První účastníci třetího odboje převzali osvědčení

V úterý 10. dubna 2012 předal ministr obrany Alexandr Vondra prvních třiadvacet osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení, pamětní dekret ministra obrany a odznak osobně převzalo devatenáct účastníků odboje. Čtyřem bylo osvědčení uděleno in memoriam. Životní příběhy oceněných jsou velmi různorodé, ale spojovala je jedna hlavní myšlenka, kterou bylo vědomé porušování zákonů režimu, s nímž hluboce nesouhlasili. Našli v sobě odvahu bojovat za obnovení svobody a demokracie v tehdejším Československu...

Přidáno: 28.06.2012